/ България ще си сътрудничи с Китай в производството на шафран

Принтирай

В рамките на Форума за китайско-европейско сътрудничество, провел се за първи път в гр. Хайкоу и организиран на територията на Свободната търговска зона в провинция Хайнан от нейното основаване насам, на 31 октомври 2018 г. беше подписано „Споразумение за сътрудничество в областта на шафрановата индустрия“ между Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и компанията „Джъдзян Янтйен за земеделие, наука и технологии Ко.“, ООД. Споразумението подписаха Васил Гелев, изпълнителен директор на ЦНСССКЦИЕ и Джу Ханлянг, основател и председател на китайската компания. Свидетел на официалното подписване бе Ли-Ронг Шън, професор в Джъдзянския университет, Китай. Изследователската работа на професора е насочена към функционалния процес на храните, безопасността на храните и хранителната молекулярна биология.

Връзката между шафрана (Crocus sativus L.) и Пътя на коприната има дълга история. Страните от Инициативата „Един пояс, един път“, които имат пряка връзка с въвеждането на шафран в Китай, са повече от 10. В исторически план, шафранът идва в Китай за първи път именно по Пътя на коприната. България, Сърбия, Македония, Албания, Черна гора и други страни от Централна и Източна Европа са традиционните производители на шафран. България е страна с голяма, засадена с шафран площ и професионална асоциация на производителите. Реагирайки адекватно на нуждите на китайското население и вземайки активно участие в „Един пояс, един път“, „Възраждане на селските райони“ и „Здравословен Китай“, двете страни се споразумяха да работят в посока създаване на механизъм за сътрудничество и информационен обмен за популяризиране на селското стопанство, науката и технологиите, търговията, туризма и културния обмен, и изграждането на модерен селскостопански демонстрационен парк „16 + 1“. Двете страни ще насърчават вноса и износа на шафрановите луковици и свързаните с тях продукти и ще се стремят да осигурят вноса на първата партида луковици и сродни продукти от Централна и Източна Европа в Китай през 2019 г. Предвижда се организирането на форум април – май 2019 г., на който китайската страна ще обмени опит с колегите си от Аграрния университет, гр. Пловдив, ще бъде обсъдена и възможността за създаването на студентска програма между университета под тепетата и Джъдзянския университет с ръководител проф. Ли-Ронг Шън.