/ България и Китай подписаха декларация за създаване на Демонстрационен парк за сътрудничество в земеделието във формат „16+1“

Принтирай

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров и Джан Таолин, заместник-министър на земеделието на Китайската народна република подписаха съвместна декларация за създаване на Демонстрационен парк за сътрудничество в земеделието във формат „16+1“. По тази начин ще се подкрепят дейности в областта на растениевъдството и животновъдството, механизацията, селскостопанските изследвания, превенцията и контролът на заболяванията по животните, както и научноизследователската дейност. Ще се подпомага търговията със земеделски стоки, ще се организират изложби, обучения, конференции и семинари за земеделските и хранителните предприятия. Очаква се да се създаде платформа за електронна търговия във формат „16 + 1“ и дистрибуторски центрове за земеделски продукти.

По време на срещата заместник-министър Димитров посочи, че през последните години традиционно доброто сътрудничеството между България и Китай в областта на земеделието, храните и горите се развива много активно и постоянно се разширява. „Ние целим привличането на китайски инвестиции в България, като Министерството  ще продължи да оказва съдействие и да насърчава всички инициативи и  съвместни проекти между български и китайски фирми“, допълни д-р Димитров.

Двете страни обсъдиха възможността за обмен на експерти и знания в областта на аграрната наука. Зам.-министър Димитров обясни, че учени от Селскостопанската академия могат да предадат опит на китайските си колеги. „Научните изследвания са фундамент за прогреса на земеделието. България има високи достижения в развитието на различни породи животни, които обитават планинските и полупланински райони, имаме сериозен експертен потенциал и трябва да работим в тази посока“, каза още д-р Димитров.

Заместник-министрите разговаряха за започнатите процедури за изпълнение изискванията за внос в Китайската Народна република на български земеделски и хранителни продукти, както и за опазването на реколтата от природни бедствия и климатичните промени.

Заместник-министър Джан Таолин изрази мнение, че земеделският ресурс на България е изключително богат и има потенциал. По думите му сътрудничеството между двете страни постоянно се надгражда, особено в рамките на проекти на Центъра за насърчаване на земеделието и сътрудничеството между Китай и Централна и Източна Европа.