/ Анкетно проучване за професионалисти и компании в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

Принтирай

„Селскостопански човешки ресурси от Китай и Централна и Източна Европа“, част от изследователската група за насърчаване на сътрудничеството (China-Central and Eastern Europe Agricultural Human Resources, Cooperation Promotion Research Group) и Китайската асоциация за насърчаване на международното земеделско сътрудничество (China Association for the Promotion of International Agricultural Cooperation), се обърнаха за подкрепа към ЦНСССКЦИЕ с анкетно проучване, наречено „Въпросник за професионалисти в международни земеделски компании“.

Анкетното проучване има за цел да изследва пазара на труда в селскостопанската индустрия на ЦИЕ и е насочено към професионалисти/специалисти и компании в селскостопанската и хранително-вкусовата индустрия.

Цел на изследването е след като организаторите получат попълнените въпросници, да представят доклад от проучването на китайското правителство, което може да се позове на доклада при разработването на План за представяне на селскостопански специалисти и да насърчи обмена на кадри и сътрудничеството между ЦИЕ и Китай.

Молим всички заинтересовани компании от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, професионалисти и специалисти в селското стопанство да попълнят въпросите в проучването. Отнема около 3 минути, за да се отговори на цялостния въпросник. Отговорите са анонимни и ще бъдат използвани единствено за подготвянето на посочения по-горе анализ.

  • Приложен въпросник във версия на Word към публикацията
  • Възможност за попълване онлайн, достъпна тук: https://www.wjx.cn/jq/95610659.aspx
  • Отговарящият може да попълни въпросника онлайн или да върне попълнения въпросник в Word на имейл: capiactrade@126.com
  • Крайният срок за попълване е 12 декември 2020 г.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Questionnaire for professionals in overseas agricultural companies