Анализи

Принтирай

Тази нова дейност на ЦНСССКЦИЕ ще Ви информира за актуални аналитични данни, материали и доклади за състоянието на селскостопанския сектор и съпътстващите го подсектори в страните от Централна и Източна Европа и Китай. Очаквайте първия аналитичен доклад за Албания, който ще бъде публикуван в средата на декември 2022 г.