Албания

Принтирай

Албания, официално известна като Република Албания е държава в югоизточна Европа. Граничи на северозапад с Черна гора, на североизток с Косово, на изток с Република Македония, на юг и югоизток с Гърция. Има излаз на Адреатическо море на запад и на Йонийско море на югозапад. Държавата отстои от Италия на по-малко от 72 км, отвъд Отрантския проток, който свързва Адреатическо с Йонийско море.

Албания е парламентарна република. Столицата й – Тирана, представлява финансов и индустриален център с население почти 800 000 души от около 2,9 милиона население в държавата. Реформите за свободен пазар направиха страната привлекателна за чужди инвестиции, особено свързани с развитието на енергийната и транспортна инфраструктура.
Албания е член на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и Световната търговска организация. Тя е една от страните – учредителки на Енергийната общност, Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и на Средиземноморския съюз. Също така, страната е официален кандидат за членство в Европейския съюз.

Министерството на селското стопанство, храните и защита на потребителите е част от отговорността на албанското правителство за решаване на проблемите със селското стопанство, храните и защитата на потребителите. Заето в сферата на селското стопанство е 47,8% от населението, а около 24,31% от земята е използвана за селскостопански цели. Приносът на селското стопанство за БВП на страната е 18,9%. Основната селскостопанска продукция в Албания е тютюн, смокини, маслини, пшеница, царевица, картофи, зеленчуци, плодове, захарно цвекло, грозде, месо, мед, млечни продукти, традиционни лекарства и ароматни растения. Земеделието съставлява 18,9% от БВП и голяма част от износа.

Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Република Албания