Наръчници

Принтирай

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Наръчник за внос на селскостопански и други продукти (мостри) в Китай

№2 (120 стр.) е полезно помагало за внос на селскостопански и други стоки (мостри) в Китай. От него младите предприемачи ще разберат, че освен преработените продукти от хранително-вкусовата промишленост за Китай могат да се изнасят само продукти, за които има разписани двустранни протоколи и чиито процедури са приключени. В момента са открити 31 процедури за изпълнение изискванията за внос в Китай на български селскостопански продукти, от тях са завършени: за царевица, люцерна, риба и рибни прод

Изтегли / Наръчник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай

Наръчникът (№1 – 40 стр.) е подробен справочник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай. Книжката е своеобразно помагало как да се регистрира търговска марка в Китай, кои са необходимите документи, как протича процесът, сроковете на валидност на издадените от КНР разрешителни, дължимите такси. Съдържа подробни приложения с адресите на офисите за регистрация в Китай. Публикуван е и списък с агенциите, които извършват услугата в КНР.

Изтегли / Наръчник за електронна между Китай и страните от Централна и Източна Европа

№3 (96 стр.) е наръчник за електронна търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа, в която прецизно са обяснени процесите на управление на трансграничната електронна търговия на дребно: освобождаване от митница, данъци, данни, кредитен рейтинг, платформи, митническа проверка и логистика, закупуването на продукти от Китай. Указани са начините за заскладяване на стоката. Безценни справочници са списъците на разрешените стоки за трансгранична електронна търговия, изготвени от Данъ

Изтегли / M_P_2_EN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Изтегли / APACCCEEC Projects Chinese

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.